ELPLC S.A.

Klient: ELPLC S.A.
Lokalizacja: Tarnów
Obiekt: Hala Prototypowni wraz z Biurami CBR
Zakres prac budowlanych: Generalne wykonawstwo