Archiwum Miejskie w Krakowie

Klient: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Obiekt: Hala Archiwum Miejskiego w Krakowie
Zakres prac budowlanych: Generalne wykonawstwo