Brzeski Park Logistyki

Brzeski Park Logistyki

Brzeski Park Logistyki

2020-04-21

Konsorcjum Wykonawców TARCON Sp. z o.o. i  TARCON INVEST Sp. z.o.o. Sp.k. podpisało Umowę z ZASADA TRANS-SPEDITION Sp. z o.o. Sp. K. na realizację w Generalnym Wykonawstwie Brzeskiego Parku Logistyki. Centrum Logistyczne składa się z hal o  powierzchni blisko 19 000 m2 z zapleczem socjalno-technicznym, obiektów inżynieryjnych oraz infrastruktury drogowej i sieciowej. Zamówienie wykonywane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przewiduje się, iż realizacja Obiektu potrwa do końca pierwszego kwartału 2021r.